Όταν το ελαστικό είναι καινούργιο:

Στα πρώτα χιλιόμετρα, πρέπει να δίνετε την κλίση στις στροφές προοδευτικά, ώστε να απομακρυνθεί το λεπτό στρώμα του προϊόντος που έχει χρησιμοποιηθεί στο ξεκαλούπωμα του ελαστικού, μέχρι που η όψη της επιφάνειάς του να γίνει ματ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 100 ΩΣ 200 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη μοτοσυκλέτα σας, είναι αναγκαίο να διανύετε μερικά χιλιόμετρα με σχετικά μικρή ταχύτητα, ώστε να φέρετε τα ελαστικά σε θερμοκρασία λειτουργίας για να έχουν την βέλτιστη.