Η επιλογή ελαστικών πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κατασκευαστή της μοτοσυκλέτας. Ένα ελαστικό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με μή συνιστώμενες πιέσεις, σε ταχύτητες μεγαλύτερες από τον δείκτη του και επίσης όχι με μεγαλύτερο φορτίο από που αντιστοιχεί στον δείκτη του.