Η κατάλληλη πίεση αέρα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο φροντίδας των ελαστικών. Πάντα ελέγχουμε την πίεση όταν τα ελαστικά μας είναι κρύα.

Πριν από κάθε γρήγορη βόλτα ή πριν από κάποιο ταξίδι πάντα ελέγχουμε τις πιέσεις των ελαστικών οι οποίες διαμορφώνονται και αλλάζουν με βάση:

 

1.       Το βάρος της μηχανής
2.       Αν υπάρχει συνοδηγός
3.       Καιρικές Συνθήκες
4.       Αγωνιστική οδήγηση

Πάντα συμβουλευόμαστε την προτεινόμενη πίεση των ελαστικών που αναγράφεται στην μηχανή στο ψαλίδι ή κάτω από τη σέλα και ανάλογα με τα παραπάνω διαμορφώνουμε τις πιέσεις!!!!!!!!
Η σχέση μεταξύ των μονάδων μέτρησης πίεσης psi και bar  είναι ως εξής :
1 bar = 14.50 x psi 
1 psi = 0.069 x bar
 
Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφουμε τις αντιστοιχίες των συνηθισμένων πιέσεων ελαστικών.
BAR    PSI  
1,6    23
1,7    25
1,8    26
1,9    28
2,0    29
2,1    30
2,2    32
2,3    33
2,4    35
2,5    36
2,6    38
2,7    39
2,8    41
2,9    42
3,0    44
 
Συμπέρασμα :Μετράμε 1 φορά το μήνα τουλάχιστον τις πιέσεις των ελαστικών μας και φροντίζουμε πάντα το πιεσόμετρό μας να είναι ακριβές ώστε να έχουμε τις σωστές πιέσεις